Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 553/17 - Wyrok NSA z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary za wydanie decyzji z uchybieniem terminu

II OSK 2608/17 - Wyrok NSA z 2019-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu