Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II OZ 1099/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: [...] w przedmiocie wymierzenia kary grzywny

IV SA/Wa 243/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej

IV SA/Wa 243/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej

IV SA/Wa 2255/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej