Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II OSK 2146/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaświadczenia lokalizacyjnego