Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 820/07 - Wyrok NSA z 2007-09-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ś. w przedmiocie odrzucenia protestu do projektu planu uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

II OSK 1677/06 - Wyrok NSA z 2007-02-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Suwałki w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1843/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. w gminie N.

II OSK 701/07 - Wyrok NSA z 2007-08-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Brennej w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1842/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi S. w gminie N.

II OSK 1710/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego