Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie zarzutów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego