Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II OZ 89/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 1 grudnia 2014 r., sygn. akt II SO/Wr 9/14 o wymierzeniu Gminie Żórawina grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi P. S. i A.S. na uchwałę Rady Gminy Żórawina z 9 maja 2014 r. nr XXXVI/286/2014 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina