Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 569/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z sankcjami w okresie trzech lat kalendarzowych

II SA/Wr 418/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II SA/Wr 576/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 640/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości.

II SA/Wr 676/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzuty wniesione do prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Wr 475/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-29

Sprawa ze skargi Polskiego Związku Działkowców - Okręgowego Zarządu w L. na działanie Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddziału Terenowego we W. w przedmiocie uzgodnienia stanu władania nieruchomości wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'A' w L.

II SA/Wr 541/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania nr [...] z dnia [...] wydanego przez Powiatową Komisję Ziemską w D. nadającego skarżącemu na własność gospodarstwo rolne położone w P. D. nr [...]

II SA/Wr 601/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II SA/Wr 631/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego AR i MR we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

II SA/Wr 408/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora D. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych /z sankcjami w okresie trzech lat kalendarzowych/
1   Następne >   2