Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 208/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za przejęte gospodarstwo rolne

II SA/Bk 569/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-10-14

Sprawa ze skargi J. C. na pismo Wojewody P. w przedmiocie odmowy wydania dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości

II SA/Bd 344/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przejęcia gruntów rolnych

II SAB/Bd 62/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w B. w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SAB/Lu 23/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie przejęcia lasów na cele reformy rolnej

II SAB/Wr 99/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie nie wydania decyzji