Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Wr 10/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SAB/Lu 70/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydzielenia wkładu gruntowego, w zakresie formalnoprawnej dopuszczalności skargi

II SAB/Bd 51/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Bk 160/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Rz 610/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy sprostowania omyłki w akcie własności ziemi