Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 972/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Krakowie nr [...]

II OSK 1176/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

II SAB/Lu 98/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji o nieodpłatnym przekazaniu działki

II SA/Lu 420/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Bk 515/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wymiennego gruntów

II SA/Lu 393/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów