Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 939/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-30

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Kr 295/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-25

skarg A. G., P. M., A. C., J. P., R. P., E. D., G. B., K. M., H. S., A. W., J. B., B. C., F. M., Z. G., J. B., M. B., F. G., M. K., W. N., Z. N., M. B.; J. K., G. G. L. B., M. W., A. B., K. C., L. S., T. G., B. J., S. P., M. P., A. M., L. S. A. N. i K. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Bd 872/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-09

Sprawa ze skargi G.Ż. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie opinii w przedmiocie wniosku o kredyt klęskowy

II SA/Op 678/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymiany gruntów

II SA/Rz 639/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-17

Sprawa ze skargi S.M. na niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie sygn. akt SA/Rz 788/94