Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 229/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

IV SA/Wa 3320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi T. M. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi