Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Lu 211/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-18

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

IV SA/Wa 2774/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego