Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Ke 29/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-06-29

Sprawa ze skargi G. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę

II SA/Wr 418/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemków w 2018 roku

II OZ 1070/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 338/18 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Łd 355/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową

VIII SAB/Wa 36/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nierozpatrzenia zażalenia

II SA/Ol 540/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Pieniężno na rok 2018

II SA/Bk 679/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-28

Sprawa ze skargi M. A. na czynność Wojewody P. w przedmiocie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

II SA/Ke 275/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uznania za wspólnotę gruntową

II SA/Lu 568/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-16

Sprawa ze skargi Gminy na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi