Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

OSK 306/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-23

Skarga kasacyjna od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy w sprawie ze skargi S. F. na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za utraconą nieruchomość rolną