Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 436/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II OSK 1649/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

II OZ 909/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Woj...

II OZ 118/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. N. na akt Wojewody M. z dnia [...] w przedmiocie zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu

II OZ 301/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych