Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 990/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Józefów o wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi oku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 548/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego...

II OPP 42/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Skarga C. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 734/08 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OSK 716/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego uregulowania własności gospodarstwa rolnego

II OW 34/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Jeleniogórskiego zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

II OW 87/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia prawomocności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku [...] w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów oddala wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

II OW 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia