Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 137/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. M.

II OW 139/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania A. G. i R. G. oraz S. S. od decyzji Starosty Legnickiego ...

II OW 138/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania D. R. i T. R. od decyzji Starosty Legnickiego , nr [.....

II OW 175/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku E. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w M. M. Nr [...] w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi S. S. , grom. S., pow. M. M.