Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 445/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OW 90/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sfinansowania wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików

II OZ 725/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewo...