Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 575/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w przedmiocie nadania na własność nieruchomości rolnej położonej w P.

II SAB/Wr 99/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie nie wydania decyzji