Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 681/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi J. O. na Wojewodę D. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1076/04

II SA/Wr 492/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w użytkowanie terenu na rzecz W. Kombinatu Ogrodniczego