Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

OSK 441/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

OSK 1251/04 - Wyrok NSA z 2005-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

OSK 1346/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

OSK 1452/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 787/05 - Wyrok NSA z 2005-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

OSK 1482/04 - Wyrok NSA z 2005-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Kierownika Urzędu Rejonowego w L. (...) odmawiającej zwrotu nieruchomości

OSK 923/04 - Wyrok NSA z 2005-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 81/05 - Wyrok NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej.

I OSK 103/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 868/04 - Wyrok NSA z 2005-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
1   Następne >   +2   +5   7