Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

OSK 849/04 - Wyrok NSA z 2005-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu i odszkodowaniu.

OSK 1068/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 949/04 - Wyrok NSA z 2005-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 1155/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę