Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Lu 131/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 285/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia [...] do udziału w postępowaniu administracyjnym.

I SAB/Wa 19/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 162/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję z Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 12 kwietnia 2000 r. (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody W....

OSK 1184/04 - Wyrok NSA z 2005-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 203/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie odszkodowania

II SA/Lu 115/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-03

Sprawa ze skargi T. Z. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie sygn. akt II SAB/Lu 13/04 dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Lu 220/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 125/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 405/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej 1/ stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, 2/ zasądza od SKO solidarnie na rzecz skarżących
1   Następne >   +2   +5   11