Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SAB/Wa 56/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w R. w przedmiocie wpisu w księdze wieczystej

II SA/Gl 82/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 557/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

OSK 441/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

II SAB/Wr 26/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie bezprawnego przejęcia nieruchomości

II SA/Gd 724/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gd 400/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

OSK 1346/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

OSK 1452/04 - Wyrok NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 1156/04 - Wyrok NSA z 2005-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   8