Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 4/05 - Wyrok NSA z 2005-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w B., przy ul. W.

OSK 1843/04 - Wyrok NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania.

OSK 1845/04 - Wyrok NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OSK 1860/04 - Wyrok NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości.

I OSK 670/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 1801/04 - Wyrok NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1906/04 - Wyrok NSA z 2005-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania