Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1232/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 551/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. , nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie przydziału lokali mieszkalnych

I OSK 865/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną

I OSK 1067/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie przydziału lokali mieszkalnych

I OSK 1231/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

I OW 84/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia B. L. na bezczynność Wójta Gminy [...] w sprawie ustalenia odszkodowania

I OZ 782/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku o odszkodowanie z tytułu korzystania z nieruchomości