Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 714/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 967/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 970/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 782/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku o odszkodowanie z tytułu korzystania z nieruchomości

I OZ 795/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...]., nr [...], w przedmiocie: stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej