Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 464/08 - Wyrok NSA z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 39/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości