Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1893/06 - Wyrok NSA z 2008-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1932/06 - Wyrok NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

I OSK 1961/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OSK 1964/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe autostrady

I OSK 1999/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 2022/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skargi kasacyjne Kopalni [...] Spółka Akcyjna w K. oraz Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 2024/06 - Wyrok NSA z 2008-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2033/06 - Wyrok NSA z 2008-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

I OSK 97/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa i Kopalni Odkrywkowych [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 349/07 - Wyrok NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   4