Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OW 61/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 404/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 446/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 459/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 252/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. na działalność Starostwa Powiatowego w B.

I OZ 253/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. na działalność Starostwa Powiatowego w B.

I OW 60/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 387/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 529/07 o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 529/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej W. M. i L. M. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 529/07 oddalającego skargę W. M. i L. M. na decyzję Ministr...

I OZ 397/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości
1   Następne >   2