Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 842/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 916/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty równowartości wydobytego piasku kwarcowego z wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 293/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania o wypłatę odszkodowania