Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1271/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego