Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SO/Wa 2/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej L. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej L. w przedmiocie wniosku o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

I SA/Wa 381/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra [...]., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 2074/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 417/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku

I SA/Wa 115/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2075/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Po 105/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SAB/Gl 24/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umieszczenia w lokalu zamiennym po wywłaszczeniu nieruchomości

II SA/Kr 1083/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

I SA/Wa 669/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   +2   4