Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1040/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1707/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1153/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 80/10 - Wyrok NSA z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 95/10 - Wyrok NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną

I OSK 43/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

Skargi kasacyjne: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie i Ministra Infrastruktury od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OSK 1154/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1399/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości