Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 852/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 466/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 1084/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 615/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Infrastruk...

I OSK 600/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 971/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody M. w przedmiocie wyznaczenia organu właściwego do załatwienia sprawy

I OSK 1094/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 1787/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1608/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 489/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2