Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 262/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OZ 1180/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu , nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 579/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa nr [...] w przedm...

I OZ 702/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 914/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa , nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 903/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoznania sprawy

I OZ 761/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07

I OZ 665/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 512/07

I OZ 519/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 135/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   25