Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 568/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

skargę kasacyjną M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 446/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1989/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty B. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 947/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 716/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , nr [...] w prz...

I OZ 890/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SO/Wa 2/10 odrzucające skargę kasacyjną Gminy Miejskiej L. od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt I SO/Wa 2/10 oddalającego wniosek Gminy Miejskiej L. o wymierzenie Wojewodzie M. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nie przekazanie sądowi skargi Gminy...

I OSK 1206/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 822/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 821/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości