Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1127/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 2069/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 196/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi M. I. na działanie Starosty B. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 879/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

I OSK 500/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1543/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1143/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 1174/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 1312/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 1994/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość