Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 51/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OZ 240/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 2084/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 201/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra I. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 148/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OZ 287/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania zażalenia według własciwości

I OZ 400/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO7r-781-O-846/09 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 476/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

I OZ 596/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1127/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   16