Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 87/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku U. i Z. R. o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości