Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Po 1074/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1671/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 636/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 635/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

II SA/Po 797/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

I SA/Wa 1469/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa

I SA/Wa 729/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2383/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 461/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Wa 637/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   4