Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 951/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 2202/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 830/11 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania