Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 701/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodow...

I OZ 474/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

I OSK 789/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 602/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie E. B. w zakresie pisma

I OZ 122/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 123/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 2472/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Krakowskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 321/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 298/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 642/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   13