Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I SA/Wa 563/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I SA/Wa 1078/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 1080/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1001/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1507/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 12/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Rz 1217/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Rz 1086/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 306/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 306/12
1   Następne >   +2   4