Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 470/12 odrzucające skargę kasacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 470/12 oddalającego skargę Miejskiego Przedsiębior...

I OZ 518/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody M. , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 517/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody M. , znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania