Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2227/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 872/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3 wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

I OSK 1357/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Wniosek uczestnika postępowania W. J. o uchylenie lub zmianę postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia...

I OZ 1041/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nie ruchomość.

I OPP 68/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-30

Skarga G. P. i S.P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 927/12 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

I OZ 1138/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 635/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia n...

I OSK 2203/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 879/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   17