Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 3037/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania

I OZ 851/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 2170/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2170/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 693/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A.S. i J.S. na przewlekłość postępowania Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie wypłaty odszkodowania

I OZ 808/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie w charakterze uczestnika postępowania i o odrzuceniu skargi kasacyjnej Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta G. od wyroku WSA w Gdańsku oku, sygn. akt II SA/Gd 10/14 w sprawie ze skargi T. ...

I OZ 186/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 628/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia