Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1287/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 1546/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 924/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość