Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 227/14 - Wyrok NSA z 2015-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość